مجوزهای ما

فروشگاه اینترنتی ….، به‌عنوان یکی از فروشگاه‌های زیر مجموعه شرکت منظومه اندیشه خالقی به شماره ثبت ۵۲۶۴۷۵ و با کسب مجوزهای لازم از 

 

دارای تأییدیه

از مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت
به ثبت رسیده با کد  شامد:
مورد تأیید مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت ارشاد